ГлавнаяУслуги Юридические и финансыԱլիմենտային պարտավորություններ 

Ալիմենտային պարտավորություններ

Երեխաների համար ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ նրա ծնողների միջև համաձայնության բացակայության դեպքում ծնողներից ալիմենտի բռնագանձումը կատարվում է դատական կարգով՝ ամենամսյա վճարումներ կատարելու միջոցով՝

Ա) մեկ երեխայի համար ծնողների վաստակի և (կամ) այլ եկամտի մեկ քառորդը.

Բ) երկու երեխաների համար՝ մեկ երրորդը.

Գ) երեք և ավելի երեխաների համար՝ կեսը։

Նշված նորմով նախատեսված ամենամսյա վճարումների չափը յուրաքանչյուր երեխայի համար չպետք է պակաս լինի սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափից, իսկ գործազրկության նպաստ ստացող ծնողներից ալիմենտ բռնագանձելիս` Գործազրկության նպաստի 20 տոկոսից:

Նշված բաժինների չափերը կարող են դատարանով նվազեցվել կամ ավելացվել` Հաշվի առնելով կողմերի գույքային ու ընտանեկան դրությունը և ուշադրության արժանի շահերը։

096900078thumb
Объявления № 188121 | Дата 2017-09-20

 
О нас  Связь  Пользовательское соглашение  

www.dominoefect.am © 2011 - 2017

All ads