HomeServices Juridical and FinanceՈրակյալ իրավաբանական փաստաթղթերի կազմում 

Որակյալ իրավաբանական փաստաթղթերի կազմում

Իրավաբանական խորհրդատվություն
Որակյալ իրավաբանական փաստաթղթերի կազմում
Հայցադիմումների, դիմումների, պայմանագրերի, լիազորագրերի, միջնորդությունների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների (դրանց պատասխանների), առարկությունների, հաշտության համաձայնագրերի և այլ իրավական բնույթի փաստաթղթերի կազմում:

096900078thumb
Аds № 187268 | Date 2017-09-12

 
About Us  Contacts  Terms of Service  

www.dominoefect.am © 2011 - 2017

All ads