HomeReal Estate Commercial premises, rent buy-sellՀ.Ա.Ա-1ԹԱՂ գլխավոր թողոցւ վրա 

Հ.Ա.Ա-1ԹԱՂ գլխավոր թողոցւ վրա

45-քմ.նոր կապ.վերենորոգված չը օկտագործված,Եվրո պատոհաններ դռներ,մետլաք,2-ամիս կանխավճար երկարաժամկետ:

110000 AMD

055031961.099730077thumb
Аds № 129124 | Date 2015-03-12

 
About Us  Contacts  Terms of Service  

www.dominoefect.am © 2011 - 2017

All ads