Հայտարարությունը կտեղադրվի "Top Հայտարարություններ" -ի ցուցակում` համապատասխան բաժնի էջի սկզբնամասում:
Վավերականության ժամկետը: օր
Գին:
500
դրամ
Կատարել վճարում