Հայտարարությունը կտեղադրվի Domino.am կայքի գլխավոր էջի վրա` այլ հայտարարությունների հետ պարբերական կրկնության սկզբունքով:
Վավերականության ժամկետը: օր
Գին:
500
դրամ
Կատարել վճարում